Обект: Бизнес Сграда, последен етаж, гр. София

Описание на изпълнението:

  • Монтаж на касетъчни автоматични сенници с 3D датчици за вятър: За повишаване на комфорта и сигурността на обекта, бяха монтирани съвременни касетъчни сенници, оборудвани с 3D датчици за вятър. Тези датчици осигуряват автоматично прибиране на сенниците при силен вятър, предпазвайки ги от повреди и удължавайки техния експлоатационен живот.

  • Изготвяне на предварителен проект: В началния етап бе създаден подробен предварителен проект, който включваше всички технически и дизайнерски изисквания на клиента. Това позволи точно планиране и безпроблемно изпълнение на монтажните дейности.

  • Премахване на Еталбонд: За успешното инсталиране на сенниците, беше необходимо премахването на съществуващите Еталбонд панели. Тази стъпка бе извършена внимателно, за да се избегнат евентуални повреди на фасадата и да се осигури необходимото пространство за новата конструкция.

  • Дистанциране с допълнителни конзоли: За да се гарантира стабилността и надеждността на сенниците, бяха използвани допълнителни конзоли за дистанциране. Това решение осигури правилното разпределение на натоварването и допълнителна здравина на конструкцията.

Резултатът е функционално и естетически издържано решение, което предоставя оптимална защита от слънцето и неблагоприятните метеорологични условия, допринасяйки за комфорта и удобството на обитателите на бизнес сградата